Ophaalverzoek
Mijn containers

Wat mag wel in de container en wat niet?

De afvalstromen bij Van Dalen

Bij Van Dalen onderscheiden we de volgende afvalstromen:

 • Bouw- en sloopafval
 • Puin
 • Hout
 • Grofvuil
 • Grond
 • Groenafval

Voor al deze afvalstromen verhuren we een speciale container.

Tot bouw- en sloopafval behoren alle afvalstromen die tijdens het verbouwen, slopen of opruimen van uw pand vrijkomen. In een bouw- en sloopafvalcontainer mag u verschillende afvalstromen door elkaar in de container aanleveren. Scheiden van afval hoeft dus niet. Sommige restproducten mogen niet in de container. Bekijk op deze website een uitgebreide lijst met producten die wel of juist niet in de container mogen.

Puin is steenachtig materiaal, dat vrijkomt bij sloop- en bouwwerkzaamheden. Denk aan tegels, beton, bakstenen en schoon grind. Hout dat bij soortgelijke werkzaamheden vrijkomt, hoort in een houtcontainer.

Onder grofvuil, ofwel huisraad, vallen afvalstromen zoals bedden, kasten, speelgoed, tuinmeubelen en soortgelijk afval. Dus eigenlijk alle inboedel die te groot is om met het huisvuil mee te gaan.

Een container voor grond is geschikt voor zand en aarde die vrijkomen tijdens graafwerkzaamheden. Werkt u in de tuin, dan heeft u voor het vrijkomende afval een groenafvalcontainer nodig.

Niet toegestane stoffen

Stoffen zeker niet in de container thuishoren, zijn:

 • Stoffen die schade kunnen opleveren aan mens, dier en milieu
 • Giftige of radioactieve stoffen
 • Stoffen die zelf kunnen ontbranden
 • Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal (o.a. eternit)
 • Gevaarlijk afval / klein chemisch afval (o.a. verf en verfblikken)
 • Ziekenhuisafval
 • Kadavers en slachtafval
 • Auto-, vrachtauto-, tractor- en overige machinebanden.
 • Gesloten vaten, kisten of flessen en andere verpakte afvalstoffen waarvan we de inhoud niet direct kunnen controleren
 • Technisch rubber

Attentie! We kunnen op onze website onmogelijk alle verschillende afvalsoorten vermelden. Heeft u afval dat niet op de lijst staat of twijfelt u over een bepaald soort afval, bel ons dan vooraf om nare verrassingen te voorkomen. We helpen u graag verder.

Wat mag wel in de container en wat niet?

Wanneer brengen jullie de bestelde container?

Hoe lang mag de container bij u blijven staan?

Hoe vol kan ik een container maken?

Wat doe ik met een volle container?

Welke container moet ik kiezen?

Een container huren bij Van Dalen: wat kost dat?

Wat kost een container waar gewoon alles in mag?

Hoe kan ik makkelijk een afvalcontainer huren?

Een vergunning voor een container: wat moet ik regelen?

Wat is het risico als u een container plaatst zonder vergunning?

Hoe bestel ik een container voor bouwafval en sloopafval?

Mag ik grond ook in een container laten afvoeren?

Welke container heb ik nodig voor grofvuil?

Hoe moet ik een container laden?